हेटाैंडा– नेपाल राष्ट्र बैंकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न स्थानीय तहका विभिन्न समूहका सरकारी खाताहरु अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ बमोजिम त्यसता सरकारी खाताहरुलाई अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि २०७६ पुष २७ गते नै सरकारी खाता अद्यावधिक गर्न परिपत्र गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले हालसम्म पनि त्यसता सरकारी खाताहरु अद्यावधिक गरी कार्यन्वयन नगरेकाले १० कार्य दिनभित्र सम्पूर्ण सरकारी खाताहरुलाई अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सरकारी कार्यलय, महालेखा नियन्त्रक कार्यलय र राष्ट्र बैंकको सरकारी लेखा फाँट विभागमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले राष्ट्र बैंकको सरकारी लेखा फाँँट विभागलाई गत चैत २७ गते उक्त निर्दे्शिका अनुसार खाता सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहि निर्देशन अनुसार विभागले क बर्गका वाणिज्य बैंकहरुलाई सरकारी खाता अद्यावधिक गर्न ताकेता गरेको हो ।