मकवानपुर । मकवानपुरको बिकट राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्ममा करीब ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६१ करोड ३५ लाख १३ हजार १९७ रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकोमा गएको साउनदेखि फागुन २१ गतेसम्म २१ करोड २५ लाख ४७ हजार १९७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
अब पालिकासँग ४० करोड ९ लाख ६५ हजार ९९९ रुपैयाँ बजेट मौज्दात रहेको छ । यस अवधिमा गाउँपालिकाले ५ वटा क्षेत्रमा ५०–८० प्रतिशत बढी, १५ वटा क्षेत्रा २०–५० प्रतिशत, ७ वटा क्षेत्रमा २० प्रतिशत भन्दा कम र ८ वटा क्षेत्रमा भने शुन्य बजेट खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा ८० दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा १५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा यस अवधिमा १२ लाख ८ हजार ६ सय रुपैया खर्च गरेको छ । यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा १४ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात १० लाख ९९ हजार ५२८ रुपैयाँ, मानव संशाधन विकास क्षेत्रमा १८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ११ लाख ७४ हजार ७३७ रुपैयाँ अर्थात ६३ दशमलव ५ प्रतिशत, संचार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५६ लाख विनियोजन भएकोमा ५७ दशमलव ५२ अर्थात ३२ लाख २१ हजार ३३० रुपैयाँ र तथ्याङ्क प्रणालीमा ५१ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तथ्याङ्क प्रणलीमा १४ लाख विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म ७ लाख १९ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ८ करोड ९९ लाख ६४ हजार विनियोजन भएकोमा ४ करोड २२ लाख ३४ हजर ५११ रुपैयाँ अर्थात ४६.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा ९ लाख ३२ हजार विनियोजन भएकोमा ४६.३५ अर्थात ४ लाख ३२ हजार, शिक्षा क्षेत्रमा १७ करोड २४ लाख विनियोजन भएकोमा ४५.५ अर्थात ७ करोड ८४ लाख ६४ हजार १०६ रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २१ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ८ लाख ६७ हजार ६१६ अर्थात ४०.१७ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा ७४ लाख विनियोजन भएकोमा ३९.७१ अर्थात २९ लाख ३८ हजार ३३० रुपैयाँ, भाषा संस्कृति क्षेत्रमा ९ लाख ६० हजार मध्ये ३ लाख ८३ हजार अर्थात ३९.९ र सामाजिक विकास क्षेत्रमा २६ करोड ५ लाख ५ हजार १९७ मध्ये ३८.७८ अर्थात १० करोड १० लाख २८ हजार २९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाले यस अवधिमा भवन आवास तथा सहरी विका क्षेत्रमा ५ करोड ४६ लाख २५ हजार मध्ये ३७.७६ अर्थात १ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८०५ रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ करोड ६ लाख ६८ हजार मध्ये ३५.३९ अर्थात १ करोड ७९ लाख २९ हजार ५८ रुपैयाँ, सुसाशन तथा अन्तरसम्बन्ध क्षेत्रमा १ करोड २६ लाख ६२ हजार मध्ये २९.०७ अर्थात ३६ लाख ८० हजार २८३ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १८ करोड ८६ लाख मध्ये पाँच करोड ४१ लाख ६२ हजार ३१६ रुपैयाँ अर्थात २८.७२ प्रतिशत, शाासन प्रणाली क्षेत्रमा १० लाख ६२ हजार मध्ये २ लाख ७७ हजार ८४० अर्थात २६.१६ प्रतिशत, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा ११ करोड ९४ लाख ७५ हजार मध्ये २ करोड ९६ लाख ६८ हजार ६५३ अर्थात २४.८३ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ३६ लाख मध्ये २२.२२ अर्थात ८ लाख र उद्योग क्षेत्रमा २५ लाख विनियोजन गरेकोमा २१.०६ अर्थात ५ लाख २६ हजार ४३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यस अविधिमा आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६ करोड १७ लाख ८२ हजार विनियोजन भएकोमा १ करोड १४ लाख ४१ हजार ७९४ अर्थात १८.५२ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ४ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६७ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ अर्थात १८.३५ प्रतिशत, कृषिमा ३ करोड १६ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ९ दशमलव ३६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १ करोड ४५ लाख ९७ हजार विनियोजन भएकोमा ९.८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा २ करोड १९ लाख विनियोजन भएकोमा १९ लाख ३० हजार ४५९ अर्थात ८.८१ प्रतिशत, सम्पदा पुर्वाधार क्षेत्रमा ७४ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ लाख ४० हजार अर्थात ८.५९, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण क्षेत्रमा ३७ लाख ५० हजार मध्ये ८.६१ अर्थात ३ लाख २२ हजार ७ सय, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण क्षेत्रमा ८६ लाख ३६ हजार मध्ये १३.१ अर्थात ११ लाख ३१ हजार ३५४, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा १५ लाख विनियोजन भएकोमा १९.३४ अर्थात २ लाख ९० हजार १२१ रुपैयाँ र वित्तीय सुशासन क्षेत्रमा ११ लाख मध्ये ०.८८ प्रतिशत अर्थात ९ हजार ६२५ रुयैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
गाउँपालिकाले यस अविधिमा सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, बन, भुमि व्यवस्था, वाणिज्य, विपद व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र प्रशासकीय सुशासनका क्षेत्रमा शुन्य बजेट खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यसै अवधिमा आन्तरिक स्रोत लक्ष्य भन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक तर्फ ८ करोड ९१ लाख ८३ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेमा हालसम्म १११.०८ प्रतिशत अर्थात ९ करोड ९० लाख ६७ हजार ७४३ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै यसै अवधिमा गाउँपालिकाले कुल २०५ वटा योजना मध्ये १९४ वटा सम्झौता गरिसकेको, ४९ वटा सम्पन्न भई सकेको र ११ वटा मात्र सम्झौता हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाका अनुसार पालिकाले यसै महिना भित्र सबै योजना सम्झौता सम्पन्न गर्ने र बैशाख अन्तिमसम्मा सबै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छ ।