बागमती प्रदेशमा आम संचार गृह स्थापना र सञ्चागलन गर्न १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगमी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सरकारको आफ्नै सञ्चारगृह स्थापना गर्नका लागि दश करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको वताउनुभयो । प्रदेश भित्रको सूचना तथा संचारलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन सूचना बैङ्क सञ्चाशलन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने गरी आम संचार गृह स्थापना र सञ्चारलन गर्न रु। १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा निःशुल्क कानूनी तथा न्यायिक सहायता सञ्चापलन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी एवम् जवाफदेही बनाउन संचार माध्यमसँगको सहयोग एवम् सहकार्यमा सञ्चातलित ूजनता सामु प्रदेश सरकार कार्यक्रमू लाई निरन्तरता दिने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले वताउनुभयो ।प्रदेश भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराधिक गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्दै सुबिधा सम्पन्नअ र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रहरी भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य निरन्तरताको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ