हेटाैंडा– बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरुलाई ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश सरकारले मकवानपुरका १० स्थानीय तहलाई ६१ करोड १३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।

मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानीकरण तर्फ १० करोड ४२ लाख ९१ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ २२ करोड १५ लाख ६५ हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २६ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई विभिन्न शीर्षकमा ८ करोड ३५ लाख ९८ हजार अनुदान दिने भएको छ भने थाहा नगरपालिकालाई ६ करोड ८२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण तर्फ १ करोड २७ लाख ८४ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ ४ करोड २७ लाख ६८ हजार र समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ८० लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ ।

थाहा नगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण तर्फ १ करोड २ लाख ९६ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ २ करोड ९७ लाख ७० हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ ५० लाख रुपैयाँ दिइने भएको छ । यस्तै, मकवानपुरका ८ वटा गाउँपालिकाले ४५ करोड ९५ लाख ११ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । ८ गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण तर्फ ८ करोड १२ लाख ११ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ १५ करोड ५८ लाख २७ हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २० करोड २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ २ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाले ६ करोड १ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । इन्द्रसरोवरले वित्तीय समानीकरण तर्फ ९९ लाख ११ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ २ करोड ७४ लाख २१ हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट पाउने भएको छ । कैलाश गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण तर्फ ९९ लाख ९० हजार, सशर्त अनुदान तर्फ २ करोड २० लाख ६९ हजार र समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी ५ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, बकैया गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण तर्फ १ करोड ४ लाख १८ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ १ करोड ७० लाख ६५ हजार र समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ९९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ गरी ५ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ, बागमती गाउँपालिकाले वित्तीय
समानीकरण तर्फ १ करोड २ लाख ८ हजार र सशर्त अनुदान तर्फ १ करोड ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ गरी २ करोड ४६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । भीमफेदी गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण तर्फ ९९ लाख ४२ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ १ करोड ६१ लाख ३२ हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ९७ लाख २७ हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ ३५ लाख रुपैयाँ गरी ५ करोड ७५ लाख १ हजार रुपैयाँ मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई वित्तीय
समानीकरण तर्फ १ करोड १ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ १ करोड ६१ लाख ६० हजार, समपुरक अनुदान तर्फ ३ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ ५० लाख रुपैयाँ गरी ६ करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ मनहरी गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण तर्फ १ करोड ३ लाख ८४ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ २ करोड ५४ लाख ५५ हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ ५० लाख रुपैयाँ गरी ७ करोड ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र राक्सिराङ गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण तर्फ १ करोड २ लाख, सशर्त अनुदान तर्फ २ करोड ७१ लाख २६ हजार, समपुरक अनुदान तर्फ २ करोड ९९ लाख ७ हजार रुपैयाँ र विशेष अनुदान तर्फ ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राक्सिराङ गाउँपालिकालाई मात्रै उपलब्ध भएको विशेष अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा ७ वटा स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकाले विशेष अनुदान नपाउने भएको छन् । गाउँपालिका तर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा धेरै राक्सिराङ गाउँपालिकाले अनुदान पाउने छ भने सबै भन्दा कम बागमती गाउँपालिकाले पाउने भएको छ । बागमती गाउँपालिकाले समपुरक अनुदान शीर्षकमा पनि कुनै बजेट नपाउने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शसर्त, समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।