बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ ।

अधिवेशनको लाइभ